KAIVOSTEOLLISUUS: VENÄJÄ

Venäjän kaivosteollisuus on yksi maailman suurimmista. Se on myös haastava kohdemarkkina, kun pitäisi tietää minkälaisia tulevaisuuden tarpeita kaivoksilla ja kaivostoimijoilla Venäjällä on.

TARVE: Kaivosteollisuuslaitteiden ennuste

MAANTIETEELLINEN RAJAUS: Venäjä

HAASTE: Pörssilistattu kaivosteollisuuden metalliosien valmistaja halusi nopean, mutta syväluotaavan kuvan tietystä hiilenlouhinta-alueesta. Keskiössä oli selvittää, missä tulevat laiteinvestoinnit tapahtuvat ja mitkä ovat kaivokset, joihin laitteistoa hankitaan.

SAATU HYÖTY: Asiakas kykeni arvioimaan tulevaisuuden laite- ja varaosakysynnän ja säästi aikaa. Sen lisäksi asiakas pystyi fokusoimaan myyntiponnistuksensa tiettyihin asiakkaisiin.

TAUSTA: Venäjän kaivosteollisuus on hyvin eristäytynyt ulkomaailmasta ja asiakkaan tuotteiden tapauksessa oli haastavaa saada selville kaivosten konekanta ja tulevaisuuden tarpeet.

Asiakkaalla oli kohdemarkkinaan soveltuva tuoteportfolio, mutta ei ennustettavuutta myyntiin kyseisessä kohdemarkkinassa puolta vuotta pidemmälle.

LOPPUTULOS: Asiakkaan myynninjohto pystyi asettamaan koko vuoden tavoitteet.

Contact us

    Tietosuoja / Privacy Policy

    Contact us