Palvelumme

Autamme asiakkaitamme ymmärtämään paremmin omat markkinansa, parantamaan yhteistyötä myyntikanavakumppaneiden kanssa ja luomaan paremman jakelija- ja asiakaskokemuksen.

Palvelumme

Kanavapartnerien aktivointiohjelma

Myyntikanavan digitalisoinnista yhteistyömallin optimointiin.

LUE LISÄÄ

Markkinoiden ja myynnin kehittäminen

Syväluotaavat markkinatutkimukset ja jakeluverkostojen optimointi.

LUE LISÄÄ

Myyntikanavien hallintatyökalu

Tee tehokkaampaa yhteistyötä, ymmärrä mitä myyntikanavissasi tapahtuu ja johda niitä.

LUE LISÄÄ

Me tuomme muutoksen!

Olemme operatiivinen ja valittuihin teollisuudenaloihin fokusoitunut fyysisten B2B-myyntikanavien kehittämisen asiantuntijayritys.

Autamme yritysten myynninjohtoa B2B-myyntikanaviin liittyvissä haasteissa, kuten myyntikanavien digitalisoinnissa, kanavayhteistyön kehittämisessä, oikean markkinainformaation keräämisessä, uusien markkinoiden kehittämisessä tai olemassa olevien markkinoiden myyntikanavien toiminnan tehostamisessa.

Teemme sen yhdistämällä tarvittavan asiakas- ja markkinaymmärryksen, paremmat ja modernimmat myyntikanavaprosessit, rakentamalla toimivamman yhteistyön kanavakumppanien kanssa ja jalkauttamalla riittävän helppokäyttöiset työkalut edellä mainittujen asioiden pitkäjänteiseen hallintaan.

Perustuen kanavakumppanien haastatteluihin ja saatavilla olevaan markkinatietoon arvioimme asiakkaan aseman kohdemarkkinassa ja luomme sen perusteella realistiset, saavutettavissa olevat tavoitteet. Tilanneanalyysiin ja käytettävissä oleviin resursseihin pohjaten suunnittelemme myyntikanavastrategian ja autamme myös konkreettisesti asiakasta sen toteuttamisessa.

Voidaksemme tehdä tämän, olemme kehittäneet 3-vaiheisen tuotekokonaisuuden, joka johtaa menestyksekkääseen myyntikanavien hallintaan.

Mitkä ovat tyypillisimmät myyntikanavien haasteet?

Perustuen satoihin asiakasprojekteihimme ja 20 toimitusjohtajille ja myynninjohtajille esittämäämme kysymykseen, yli 80 % yrityksistä myönsivät, että:

  • Jakelijat eivät ole halukkaita luovuttamaan myyntidataa, eivätkä asiakasymmärrystä
  • Heiltä puuttuu yhtenäinen toimintamalli eri markkinoiden myyntikanavien kesken
  • Heiltä puuttuu ymmärrys, jonka perusteella priorisoida markkinat, tietää yksittäisten markkinoiden potentiaali ja sen myötä asettaa niihin realistiset tulostavoitteet
  • Asiakas- ja markkinatietoa ei kerätä systemaattisesti, vaan se tulee satunnaisesti, eikä ole johdonmukaista
  • Ovat epävarmoja sen suhteen, että jakelijat haluaisivat muuttaa toimintatapojaan
  • Eivät tiedä, mitkä ovat parhaat työkalut myyntikanavien hallintaan, tai heillä ole siihen tarkoitukseen työkaluja ollenkaan.

Voidaksemme muuttaa asiakkaidemme myyntikanavien dynamiikkaa, yhdistämme operatiivista konsultointia, huippuluokan myyntikanavienhallinta-asiantuntemusta ja suoraan tähän tarkoitukseen suunnitellun The Rudolf-myyntikanavien hallintatyökalun, joka tarjoaa visuaalisen ja helppokäyttöisen tavan jakaa asiakasymmärrystä, markkinatietoa ja seurata tekemisen edistymistä ja tuloksia myyntikanavissa.

Contact us

    Contact us