KANAVAPARTNERIEN ANALYYSI- JA AKTIVOINTIOHJELMA

Autamme asiakkaitamme ymmärtämään paremmin markkinoitaan, parantamaan myyntiä ja asiakaskokemusta, muuttamalla kanavakumppanuuksien yksisuuntaisen yhteistyömallin kaksisuuntaiseksi.

Enää ei ole riittävää, että yhteistyö partnereiden kanssa perustuu vain neljään asiaan: myyntitavoitteet, hinta ja tuotekatalogit, jälleenmyyjän koulutuspäivät ja kollaborointiporttaali.

Yhdensuuntaisesta jakelukanavamallista kahdensuuntaiseen.

Lue lisää…

Datan ja oikean markkinainformaation kerääminen systemaattisesti ja yhteneväisesti jälleenmyyjiltä ja sen prosessoiminen nopeksi taktisiksi toimenpiteiksi on usein se yrityksiltä puuttuva prosessi, mikä määrittää yrityksen kilpalukyvyn markkinoilla.

Myös jälleenmyyjän tulevaisuuden vision muuttuu markkinoiden dynamiikan ja olemassa olevan kilpailutilanteen mukaan.

“Voittavan” yhteistyön edellytys on jatkuva information ja tilanneanalyysin tuottaminen. Me puhumme « feedback loopista » tai « virtuous cyclesta ».

 

MITEN ME TEEMME SEN?

 

  • Analysoimalla myyntikanavien rakenteet, prosessit, operaatiot ja käytössä olevat työkalut, pohjautuen myyntituloksiin, tekemisen tehokkuuteen ja käytössä oleviin resursseihin
  • Mahdollistamalla näkyvyyden ja ymmärryksen mitä heidän B2B-myyntikanavissaan tapahtuu
  • Rakentamalla pitkäjänteisen, mitattavan ja tehokkaammin toimivan yhteistyöprosessin kanavapartnerien kanssa.
  • Maksimoimalla B2B-myyntikanavien tehokkuuden
  • Parantamalla asiakaskokemusta ja kanavakumppanikokemusta
  • Optimoimalla resurssien käytön ja modernisoimalla myyntikanavaprosessit

 

Kaikki alkaa määrittelemällä tarpeet, tavoitteet ja halutut lopputulemat.

TILANNEANALYYSI

Sisäinen ja ulkoinen valmius, kyky muutokseen ja mukautumiseen.

PROSESSIEN LUONTI

B2B-myyntikanavamallin ja -prosessien uudelleenmäärittely

JALKAUTUS JA SKAALAUS

Suoraviivainen lähestymistapa, jolla autamme yrityksiä keskittymään olennaiseen

MITTAUS JA HIENOSÄÄTÖ

Balanssin hakeminen tavoitteiden ja saavutettavissa olevan välille

 

Ota yhteyttä ja kerromme lisää.

Contact us

    Tietosuoja / Privacy Policy

    Contact us