Lentoteollisuus yrittää uutta nousua painolastista huolimatta

Lentoteollisuuden tulevaisuus näyttää valoisalta, mutta turbulenssiakin voi esiintyä.

Sotateollisuus saa nostetta luonnollisesti Venäjän ja ukrainan välisestä sodasta ja muista maailmalla vallitsevista konflikteista. Matkustajaliikennekin on lähes palautunut COVID-pandemiaa edeltäneelle tasolle.

Miten se siis heijastuu Euroopan lentoteollisuuteen ja eritoten valmistukseen?

Ensinnäkin, lentoteollisuuden alihankkijat kohtaavat osaajapulan. Kuoluttaminen ottaa aikansa, kun kaikilla uusilla palkatuilla ei ole entuudestaan tarvittavaa osaamista.

Esimerkiksi Airbus juuri ilmoitti palkkaavansa 13000 uutta työntekijää vuonna 2023. Puolet heistä tarvitaan konepajoille ja koontaan. Hiilivapaan siirtymän johdosta uudenlaista insinööriosaamista tarvitaan lentoteollisuuteen.

Toisekseen, automaatio ja robotiikka lisääntyvät valmistuksessa suuresti.

Materiaalikustannukset, riippumatta komposiitista kehitetyistä innovaatioista, raaka-ainekustannukset ja eritoten metallin hinta tulee pysymään korkeana. Tämä, yhdistettynä tiukkaan työmarkkinatilanteeseen ja osaajapulaan, ajaa palkkoja ylös. Valmistuskustannukset kohoavat. Yksi tapa pitää noita kustannuksia aisoissa on lanseerata lisää automaatiota valmistusketjuun hiomisesta hitsaukseen.

Mutta lentoteollisuudessa on myös muita pikimmiten ratkaisua vaativia ongelmia. Erityistyökalujen puute tai yksinkertaisesti varaikkunoiden puute tiettyihin konetyyppeihin synnyttää pullonkauloja tällä hetkellä. Nämä maksavat viiveitä huolto- ja lentoyhtiöille, jotka olisivat vältettävissä.

Olisiko sinulla näihin haasteisiin ratkaisuja tai tuotteita? Mutta ei toisaalta kontakteja ja tietä ”sisälle” Euroopan lentoteollisuuteen?

Jos sinua kiinnostaa lentoteollisuuden tai muiden valmistavien teollisuuksien mahdollisuudet, ota meihin yhteyttä.

Voimme auttaa sinua kehittämään markkinoita ja markkinaymmärrystä globaalisti.

Contact us

    Tietosuoja / Privacy Policy

    Contact us