ÖLJYTEOLLISUUS: NORJA

Öljyteollisuus on Norjan talouden peruspilari. Kuinka saada jotain aikaiseksi tällä alati paisuvalla, mutta kypsällä markkinalla, jossa kilpailijat ja säännökset ovat jatkuvasti läsnä. Tarvitset silloin parasta teollisuudenalakohtaista asiantuntemusta.

TARVE: Ymmärtää öljyntuotantoalusten ja öljynporauslauttojen kannen päälle tulevan kaluston ostoketju ja markkinoida uutta innovatiivista putkistoratkaisua sikäläisille päättäjille.

MAANTIETEELLINEN RAJAUS: Norja

HAASTE: Miten luovia markkinassa, jossa on paikalliset kilpailijat mukana ja kaikki, mitä ostetaan, täytyy olla säädösten ja standardien mukaista? Kuinka identifioida ostoketjussa oikea paikka, ostamiseen liittyvät eri kohderyhmät ja niiden oikeat päättäjät. Kuinka vakuuttaa heidät hyödystä, joka on jo todistettu maailmanluokan projekteissa, mutta ei vielä tällä markkinasegmentillä?

SAATU HYÖTY: Asiakas sai ymmärryksen ostoketjusta ja vaadittavista standardeista. Asiakas sai myös tuotua teknologisesti mullistavan ratkaisunsa kyseisen öljyteollisuusmarkkinan tietoisuuteen ja jonkin ajan päästä sai myös kauppaa.

TAUSTA: Asiakkaalla oli innovatiivinen tuoteportfolio, joka huomattavasti nopeuttaa putkituksien rakennusprosessia. Ratkaisua käytetään laajalti meriteollisuudessa monissa maissa. Asiakas päätti nopeasti fokusoida öljyteollisuuteen, mutta ei omannut kunnollista ymmärrystä markkinasta ja sen vaatimuksista. halusitoimeksiantomme perusteella

LOPPUTULOS: Tuotantoprosesseja parantavien teknologioiden kehittäminen ja promotointi on jatkuvaluontoista työtä. Avainkohdeyritykset Norjassa päätyivät ottamaan käyttöön tässä toimeksiannossa olleen asiakkaan tuotekonseptin.

Contact us

    Tietosuoja / Privacy Policy

    Contact us